Riksrevisionens rapport om statens insatser för riskkapitalförsörjning

Skrivelse 2013/14:235

Regeringens skrivelse 2013/14:235

Riksrevisionens rapport om statens insatser för

Skr.

riskkapitalförsörjning

2013/14:235

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 28 maj 2014

Jan Björklund

Annie Lööf

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat statens insatser för riskkapitalförsörjning. Syftet med granskningen har varit att undersöka om den statliga riskkapitalförsörjningen är utformad på ett sätt som lever upp till de målsättningar på området som regeringen uttryckt i propositioner och andra skrivelser till riksdagen. Rapporten innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen.

I skrivelsen går regeringen igenom rapporten och ger en bedömning av Riksrevisionens iakttagelser
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2014-06-02 Bordlagd: 2014-06-02 Hänvisad: 2014-06-03 Motionstid slutar: 2014-10-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.