Riksrevisionens rapport om Skatteverkets arbete med att beskatta delningsekonomin

Skrivelse 2021/22:47

Regeringens skrivelse 2021/22:47

Riksrevisionens rapport om Skatteverkets

Skr.

arbete med att beskatta delningsekonomin

2021/22:47

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 28 oktober 2021

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat Skatteverkets arbete med att beskatta delningsekonomin. Den övergripande slutsatsen är att arbetet i huvudsak har bedrivits effektivt, men att informationen från myndigheten behöver förbättras.

Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning att det är viktigt att Skatteverkets arbete med att beskatta delningsekonomin bedrivs effektivt och att Skatteverket säkerställer att informationen på myndighetens webbplats ger god vägledning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-11-02 Bordlagd: 2021-11-04 Hänvisad: 2021-11-09 Motionstid slutar: 2021-11-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.