Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska organisation

Skrivelse 2017/18:50

Regeringens skrivelse 2017/18:50

Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska

Skr.

organisation

2017/18:50

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 7 december 2017

Stefan Löfven

Morgan Johansson

(Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Denna skrivelse har utarbetats med anledning av Riksrevisionens rapport Från spår till bevis – Polisens forensiska organisation (RIR 2017:16).

Riksrevisionen har granskat den forensiska verksamheten inom Polismyndigheten för att se om den på ett effektivt sätt bidrar till att brott klaras upp. Riksrevisionen menar att de forensiska metoderna till stora delar används effektivt och konstaterar att det forensiska arbetet i allmänhet anses hålla hög kvalitet. På grund av bl.a.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-12-15 Bordlagd: 2017-12-15 Hänvisad: 2017-12-18 Motionstid slutar: 2018-01-19