Riksrevisionens rapport om Pisa-undersökningen 2018

Skrivelse 2021/22:39

Regeringens skrivelse 2021/22:39

Riksrevisionens rapport om Pisaundersökningen Skr.

2018

2021/22:39

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 20 oktober 2021

Stefan Löfven

Anna Ekström (Utbildningsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Pisaundersökningen 2018 – arbetet med att säkerställa ett tillförlitligt elevdeltagande (RiR 2021:12).

Riksrevisionens övergripande slutsats är att för många elever har exkluderats i den svenska Pisastudien 2018. Den höga andelen exkluderade elever kan inte förklaras av ett högt antal nyanlända elever till följd av flyktingkrisen 2015 och varken regeringen eller Statens skolverk har säkerställt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-10-26 Bordlagd: 2021-10-26 Hänvisad: 2021-10-27 Motionstid slutar: 2021-11-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.