Riksrevisionens rapport om överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling

Skrivelse 2017/18:65

Regeringens skrivelse 2017/18:65

Riksrevisionens rapport om överutnyttjande av

Skr.

tandvårdsstödet till följd av överbehandling

2017/18:65

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 13 december 2017

Stefan Löfven

Åsa Regnér

(Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling (RiR 2017:19). Vidare redovisas regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

1

Skr. 2017/18:65

2

Innehållsförteckning

1

Ärendet och dess beredning ..............................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-12-20 Bordlagd: 2017-12-20 Hänvisad: 2018-01-16 Motionstid slutar: 2018-01-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.