Riksrevisionens rapport om myndigheters service till enskilda som inte kan eller vill vara digitala

Skrivelse 2021/22:12

Regeringens skrivelse 2021/22:12

Riksrevisionens rapport om myndigheters

Skr.

service till enskilda som inte kan eller vill vara

2021/22:12

digitala

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 7 oktober 2021

Stefan Löfven

Lena Micko (Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som

Riksrevisionen har gjort och den rekommendation som riktats till

regeringen i rapporten Var god dröj, myndigheterna digitaliserar – service

till enskilda som inte kan eller vill vara digitala (RiR 2021:8).

Riksrevisionen har granskat 22 myndigheters förmåga att ge service med

god tillgänglighet och kvalitet till enskilda som inte kan eller vill vara

digitala
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-10-14 Bordlagd: 2021-10-14 Hänvisad: 2021-10-19 Motionstid slutar: 2021-10-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.