Riksrevisionens rapport om mörkertal inom bostadstillägget

Skrivelse 2019/20:54

Regeringens skrivelse 2019/20:54

Riksrevisionens rapport om mörkertal inom

Skr.

bostadstillägget

2019/20:54

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 11 december 2019

Stefan Löfven

Lena Hallengren (Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Mörkertal inom bostadstillägget (RiR 2019:22).

Riksrevisionen bedömer att mörkertalet inom bostadstillägget, dvs. antalet berättigade som inte ansöker, är högt och att det i sin tur förstärker den ekonomiska utsattheten bland försäkrade med sjuk- och aktivitetsersättning och ålderspensionärer. Det är viktigt att personer som är berättigade till bostadstillägg får detta,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-12-17 Bordlagd: 2019-12-17 Hänvisad: 2019-12-18 Motionstid slutar: 2020-01-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.