Riksrevisionens rapport om Konsumentverkets tillsyn av marknadsföring och avtalsvillkor

Skrivelse 2022/23:22

Regeringens skrivelse 2022/23:22

Riksrevisionens rapport om Konsumentverkets

Skr.

tillsyn av marknadsföring och avtalsvillkor

2022/23:22

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 24 november 2022

Ulf Kristersson

Erik Slottner (Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har i rapporten Konsumentverkets tillsyn av marknadsföring och avtalsvillkor (RiR 2022:13) redovisat sin granskning av Konsumentverkets tillsyn av näringsidkares marknadsföring och avtalsvillkor. I denna skrivelse behandlar regeringen de iakttagelser och den rekommendation som Riksrevisionen riktar till regeringen.

Riksrevisionen bedömer att den centrala indikator som regeringen använder inte ger en fullständig bild av effekten av Konsumentverkets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2022-11-29 Bordlagd: 2022-11-29 Hänvisad: 2022-11-30 Motionstid slutar: 2022-12-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.