Riksrevisionens rapport om konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter

Skrivelse 2019/20:171

Regeringens skrivelse 2019/20:171

Riksrevisionens rapport om konsumentskydd

Skr.

vid köp av nyproducerade bostadsrätter

2019/20:171

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 17 juni 2020

Stefan Löfven

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisas regeringens bedömning av Riksrevisionens rapport Konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter (RiR 2020:3).

Riksrevisionen har granskat om regeringen och berörda myndigheter har gjort tillräckligt för att köparnas intressen ska tillvaratas vid köp av nyproducerade bostadsrätter. Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringen inte har gjort tillräckligt i detta avseende. I sin rapport rekommenderar Riksrevisionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2020-06-17 Bordlagd: 2020-06-22 Hänvisad: 2020-06-23 Motionstid slutar: 2020-09-23

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.