Riksrevisionens rapport om hållbart företagande och styrning av de statligt ägda bolagen

Skrivelse 2021/22:31

Regeringens skrivelse 2021/22:31

Riksrevisionens rapport om hållbart företagande

Skr.

och styrning av de statligt ägda bolagen

2021/22:31

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 15 oktober 2021

Stefan Löfven

Ibrahim Baylan (Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat om regeringens styrning mot hållbart företagande i de statligt ägda bolagen har lett till att ambitionerna som regeringen uttrycker i statens ägarpolicy uppnåtts och hur de omsätts i praktiken. Riksrevisionens bedömning är att det är tydligt att staten strävar efter att vara en aktiv och professionell ägare på området hållbart företagande. Riksrevisionen har gjort iakttagelser och lämnat rekommendationer till regeringen att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-10-21 Bordlagd: 2021-10-22 Hänvisad: 2021-10-26 Motionstid slutar: 2021-11-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.