Riksrevisionens rapport om granskning av statens styrning av äldreomsorgen

Skrivelse 2020/21:89

Regeringens skrivelse 2020/21:89

Riksrevisionens rapport om granskning av

Skr.

statens styrning av äldreomsorgen

2020/21:89

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 18 februari 2021

Stefan Löfven

Lena Hallengren (Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen bedömningar av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har redovisat i sin rapport Äldresatsningen – effektiviteten i statens satsning på kvalitetsregister i äldreomsorgen (RiR 2020:19). Under perioden
2010–2014
riktade regeringen statsbidrag på totalt 4,3 miljarder kronor till kommuner och regioner i den så kallade Äldresatsningen.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att Äldresatsningen har bidragit till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-02-18 Bordlagd: 2021-02-23 Hänvisad: 2021-02-24 Motionstid slutar: 2021-03-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.