Riksrevisionens rapport om effektiviteten i Polismyndighetens arbete med information till brottsutsatta

Skrivelse 2021/22:57

Regeringens skrivelse 2021/22:57

Riksrevisionens rapport om effektiviteten i

Skr.

Polismyndighetens arbete med information till

2021/22:57

brottsutsatta

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 3 november 2021

Morgan Johansson

Ibrahim Baylan (Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Denna skrivelse har utarbetats med anledning av Riksrevisionens rapport

Effektiviteten i Polismyndighetens arbete med information till

brottsutsatta (RiR 2021:20).

Riksrevisionen har granskat effektiviteten i Polismyndighetens arbete

med information till brottsutsatta. Granskningens fokus har varit om

Polismyndighetens interna styrning och stöd för hur myndigheten ska

informera brottsutsatta är effektiva
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-11-12 Bordlagd: 2021-11-16 Hänvisad: 2021-11-17 Motionstid slutar: 2021-12-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.