Riksrevisionens rapport om effekter av förändrade regler för deltidsarbetslösa

Skrivelse 2013/14:252

Regeringens skrivelse 2013/14:252

Riksrevisionens rapport om effekter av

Skr.

förändrade regler för deltidsarbetslösa

2013/14:252

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 11 september 2014

Fredrik Reinfeldt

Lena Adelsohn Liljeroth

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat om syftena med förändringen av villkoren i arbetslöshetsförsäkringen för deltidsarbetslösa har uppfyllts. Förändringen infördes den 7 april 2008. Riksrevisionen har främst med kvantitativa men även kvalitativa metoder utvärderat om regeringens målsättning med förändringen har uppnåtts i termer av sysselsättningseffekter och aviserade utgiftsminskningar.

Regeringen har i ett tilläggsdirektiv (dir. 2012:90)
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2014-09-16 Bordlagd: 2014-09-29 Hänvisad: 2014-09-30 Motionstid slutar: 2014-10-14