Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering

Skrivelse 2016/17:54

Regeringens skrivelse 2016/17:54

Riksrevisionens rapport om den offentliga

Skr.

förvaltningens digitalisering

2016/17:54

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 14 december 2016

Stefan Löfven

Ardalan Shekarabi

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i granskningsrapporten Den offentliga förvaltningens digitalisering – En enklare, öppnare och effektivare förvaltning? (RiR 2016:14).

Riksrevisionen drar i sin granskningsrapport slutsatsen att de offentliga aktörerna huvudsakligen inte driver utvecklingen av
e-förvaltningen
i enlighet med regeringens mål och att de själva kan göra mer för att utveckla förvaltningen. Enligt myndigheten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2016-12-16 Bordlagd: 2016-12-19 Hänvisad: 2016-12-20 Motionstid slutar: 2017-01-13