Riksrevisionens rapport om bosättningslagen

Skrivelse 2021/22:191

Regeringens skrivelse 2021/22:191

Riksrevisionens rapport om bosättningslagen

Skr.

2021/22:191

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 2022

Magdalena Andersson

Anders Ygeman (Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Skrivelsen innehåller regeringens bedömning och åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapport Bosättningslagen – har reformen levt upp till intentionerna? (RiR 2021:29).

Riksrevisionen bedömer att intentionerna med reformen har uppnåtts och att Migrationsverkets och länsstyrelsernas arbete i huvudsak fungerar väl och främjar intentionerna.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och konstaterar att Riksrevisionens analyser tillför värdefull kunskap på området. Regeringen instämmer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2022-03-22 Bordlagd: 2022-03-22 Hänvisad: 2022-03-23 Motionstid slutar: 2022-04-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.