Riksrevisionens rapport om att komma till Sverige som anhörig

Skrivelse 2021/22:29

Regeringens skrivelse 2021/22:29

Riksrevisionens rapport om att komma till

Skr.

Sverige som anhörig

2021/22:29

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 15 oktober 2021

Stefan Löfven

Mikael Damberg (Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Att komma till Sverige som anhörig – rättssäkerheten i anknytningsärenden (RiR 2021:9). Riksrevisionens övergripande slutsats är att verksamheten inte bedrivs på ett sätt som säkerställer att handläggningen i anknytningsärenden håller hög rättslig kvalitet. Bristerna är särskilt allvarliga när det gäller Migrationsverkets och utlandsmyndigheternas arbete
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-10-19 Bordlagd: 2021-10-20 Hänvisad: 2021-10-21 Motionstid slutar: 2021-11-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.