Riksrevisionens rapport om AP-fondernas hållbarhetsarbete

Skrivelse 2021/22:54

Regeringens skrivelse 2021/22:54

Riksrevisionens rapport om
AP-fondernas

Skr.

hållbarhetsarbete

2021/22:54

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 3 november 2021

Morgan Johansson

Åsa Lindhagen (Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har i sin rapport
AP-fondernas
hållbarhetsarbete – investeringar och ägarstyrning (RiR 2021:18) redovisat granskningen av om
AP-fondernas
hållbarhetsarbete är ändamålsenligt. I denna skrivelse redogörs för regeringens och
AP-fondernas
bedömningar med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att
AP-fondernas
hållbarhetsarbete är ändamålsenligt i förhållande till deras uppdrag. Riksrevisionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-11-09 Bordlagd: 2021-11-09 Hänvisad: 2021-11-10 Motionstid slutar: 2021-11-24

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.