Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt regionala utvecklings- och investeringsbanker 2016, 2017 och 2018

Skrivelse 2018/19:35

Regeringens skrivelse 2018/19:35

Redovisning av verksamheten i Internationella

Skr.

valutafonden, Världsbanksgruppen samt

2018/19:35

regionala utvecklings- och investeringsbanker

2016, 2017 och 2018

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 17 januari 2019

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogörs för verksamheten i Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, Europeiska investeringsbanken, Internationella valutafonden, Nordiska investeringsbanken och Världsbanksgruppen 2016, 2017 och 2018.

I skrivelsen behandlas de internationella finansiella institutionernas arbete med finansiell och monetär
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-01-25 Bordlagd: 2019-01-30 Hänvisad: 2019-01-31 Motionstid slutar: 2019-02-14