Redogörelse för svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen

Skrivelse 2007/08:5

Regeringens skrivelse 2007/08:5

Redogörelse för svenskt deltagande i den nordiska

Skr.

stridsgruppen

2007/08:5

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 11 oktober 2007

Fredrik Reinfeldt

Sten Tolgfors

(Försvarsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för arbetet med den nordiska stridsgruppen inför dess beredskapsperiod den 1
januari–30
juni 2008. Regeringen redogör för stridsgruppernas roll inom ramen för Europeiska unionens militära krishanteringsförmåga och beskriver den nordiska stridsgruppens planerade sammansättning samt Sveriges roll som ramnation.

1

Innehållsförteckning

Skr. 2007/08:5

1

Ärendet och dess beredning..............................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2007-10-15 Bordläggning: 2007-10-16 Hänvisning: 2007-10-17 Motionstid slutar: 2007-10-31

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.