Nationell planering för transportinfrastrukturen 2022–2033

Skrivelse 2021/22:261

Regeringens skrivelse 2021/22:261

Nationell planering för transportinfrastrukturen

Skr.

2022–2033

2021/22:261

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 7 juni 2022

Magdalena Andersson

Tomas Eneroth (Infrastrukturdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för planeringsarbetet och sitt beslut om

fastställelse av nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden
2022–2033
samt fastställelse av definitiva ekonomiska ramar för trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för samma period. Vidare lämnar regeringen i skrivelsen en redogörelse för hur ett antal tillkännagivanden som riksdagen har riktat till regeringen, bl.a. med anledning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2022-06-16 Bordlagd: 2022-06-16 Hänvisad: 2022-06-17 Motionstid slutar: 2022-10-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.