Kontrollstation för de klimat- och energipolitiska målen till 2020 samt klimatanpassning

Skrivelse 2015/16:87

Regeringens skrivelse 2015/16:87

Kontrollstation för de klimat- och

Skr.

energipolitiska målen till 2020 samt

2015/16:87

klimatanpassning

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 28 januari 2016

Stefan Löfven

Åsa Romson

(Miljö- och energidepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen en kontrollstation för uppföljning av de

klimat- och energipolitiska målen till 2020. Riksdagen har antagit ett mål

om att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent till 2020

jämfört med 1990. Detta gäller för de sektorer som inte ingår i EU:s

handelssystem för utsläppsrätter. Målet är ett etappmål under miljökvali-

tetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Riksdagen har även satt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-02-02 Bordlagd: 2016-02-02 Hänvisad: 2016-02-03 Motionstid slutar: 2016-02-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.