Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Skrivelse 2011/12:48

Regeringens skrivelse 2011/12:48

Integritetsskydd vid signalspaning

Skr.

i försvarsunderrättelseverksamhet

2011/12:48

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 20 december 2011

Fredrik Reinfeldt

Sten Tolgfors

(Försvarsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse redogörs för resultatet av den uppföljning och granskning av signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet som regeringen beslutat om och som genomförts av Datainspektionen och den parlamentariska Signalspaningskommittén.

Skrivelsen är den kontrollstation och årliga rapport som riksdagen frågat efter i samband med riksdagsbehandlingen av lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

1

Innehållsförteckning

Skr.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2011-12-29 Bordläggning: 2012-01-16 Hänvisning: 2012-01-17 Motionstid slutar: 2012-01-31

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.