Handlingsplan för jämställda löner

Skrivelse 2005/06:213

Regeringens skrivelse 2005/06:213

Handlingsplan för jämställda löner

Skr.

2005/06:213

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 1 juni 2006

Göran Persson

Jens Orback

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I regeringens handlingsplan redovisas påbörjat arbete mot osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, såsom viktigare uppdrag till bl.a. myndigheter och utredningar. Vidare aviseras i planen åtgärder som planeras genomföras under den kommande treårsperioden.

Arbetsmarknadens parter är viktiga aktörer i arbetet mot lönediskriminering. De politiska beslutsfattarnas ansvar är att skapa förutsättningarna, men det är arbetsgivarna som tillsammans med de fackliga organisationerna ansvarar för genomförandet.

Inte
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2006-06-08 Bordläggning: 2006-06-08 Hänvisning: 2006-06-09 Motionstid slutar: 2006-10-09 Återkallande: 2006-12-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.