Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Skrivelse 2021/22:62

Regeringens skrivelse

2021/22:62

Fortsatt giltighet av
covid-19-lagen
och lagen

Skr.

om tillfälliga smittskyddsåtgärder på

2021/22:62

serveringsställen

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 3 november 2021

Morgan Johansson

Matilda Ernkrans

(Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19

(covid-19-lagen)
och lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen sedan deras ikraftträdande. Det redogörs även för att lagarna har varit nödvändiga för det allmänna för att kunna hantera
covid-19-pandemin.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-11-03 Bordlagd: 2021-11-04 Hänvisad: 2021-11-09 Motionstid slutar: 2021-11-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.