Fördjupad uppföljning av arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Skrivelse 2021/22:267

Regeringens skrivelse 2021/22:267

Fördjupad uppföljning av arbetet med att

Skr.

förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

2021/22:267

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 22 juni 2022

Magdalena Andersson

Ardalan Shekarabi (Arbetsmarknadsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse redovisar regeringen en fördjupad uppföljning av arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Av åtgärdspaketet för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor som regeringen presenterade i juni 2021 framgår att regeringen vartannat år ska lämna en skrivelse till riksdagen med redovisning av arbetet. Den 22 april 2022 redovisade Jämställdhetsmyndigheten sin rapport Våldsförebyggande satsningar ger resultat
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2022-06-30 Hänvisad: 2022-09-05 Bordlagd: 2022-09-05 Motionstid slutar: 2022-10-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.