En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025

Skrivelse 2021/22:213

Regeringens skrivelse

2021/22:213

En samlad strategi för
alkohol-,

narkotika-,

Skr.

dopnings- och tobakspolitiken samt spel om

2021/22:213

pengar
2022–2025

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 24 mars 2022

Magdalena Andersson

Ardalan Shekarabi (Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för en samlad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel om pengar (ANDTS- strategin). Syftet med strategin är att ange mål och inriktning för hur samhällets insatser inom
ANDTS-området
ska genomföras, samordnas och följas upp under perioden
2022–2025.

För att främja långsiktighet och kontinuitet bör det övergripande målet för
alkohol-,

narkotika-,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2022-03-24 Bordlagd: 2022-03-24 Hänvisad: 2022-03-25 Motionstid slutar: 2022-04-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Följdmotioner (7)