En förenklingspolitik för stärkt konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga

Skrivelse 2021/22:3

Regeringens skrivelse 2021/22:3

En förenklingspolitik för stärkt konkurrenskraft,

Skr.

tillväxt och innovationsförmåga

2021/22:3

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 16 september 2021

Stefan Löfven

Ibrahim Baylan (Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse beslutar och redovisar regeringen nya mål för förenklingspolitiken. De nya målen är:

1.De samlade regelverken ska utgå från proportionalitet och vara utformade så att de bidrar till att främja svenska företags tillväxt, konkurrenskraft samt innovations- och omställningsförmåga.

2.De kostnader för svenska företag som följer av regler ska över tid minska som andel av BNP, och kostnadsutvecklingen ska vara lägre än

iomvärlden.

3.Förvaltningsmyndighetrs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-09-21 Bordlagd: 2021-09-21 Hänvisad: 2021-09-22 Motionstid slutar: 2021-10-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.