Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2001

Skrivelse 2001/02:160

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2001

Regeringens skrivelse 2001/02:160

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen

Skr.

under 2001

2001/02:160

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 21 februari 2002

Göran Persson

Anna Lindh

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten i Europeiska unionen under 2001 i enlighet med 10 kap. 1 § riksdagsordningen. Skrivelsen be- handlar Europeiska unionens övergripande utveckling, det ekonomiska och sociala samarbetet, unionens förbindelser med omvärlden, polissam- arbete, straffrättsligt samarbete, tullsamarbete samt unionens institution- er.

1

Innehållsförteckning

Skr. 2001/02:160

Sammanfattning....................................................................................................................

16

DEL
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2002-03-04 Bordläggning: 2002-03-06 Hänvisning: 2002-03-07 Motionstid slutar: 2002-03-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.