Zimbabwe

Skriftlig fråga 2009/10:212 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 18 november

Fråga

2009/10:212 Zimbabwe

av Carina Hägg (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

De uppgifter som nått oss under en längre period om våldtäktsläger som ett led i politisk förföljelse i Zimbabwe bör klarläggas. Straffrihet för dem som fört bort flickor och kvinnor och begår övergrepp på flickorna och kvinnorna vore djupt stötande. Våldtäkter uppges ha skett organiserat och som ett led i att slå ned enskilda personer i oppositionen samt att slå sönder oppositionen som kraft för förändring. De skyldiga för dessa brott och våldtäkter bör ställas till svars, ett krav som även omfattar anstiftarna. De som utsatts har rätt till upprättelse såväl juridiskt som politiskt. Unga flickor som fått sina liv och framtidsplaner förstörda har rätt att förvänta sig stöd från omvärlden. Jag vill få svar på om dessa övergrepp upphört.

Min fråga till utrikesministern är på vilket sätt han tagit initiativ till att klarlägga uppgifterna om och omfattningen av våldtäktslägren i Zimbabwe.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-11-18 Anmäld: 2009-11-18 Besvarad: 2009-11-27 Svar anmält: 2009-11-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-27)