Zambia

Skriftlig fråga 1997/98:91 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)
Fråga 1997/98:91 av Carina Hägg (s) till statsrådet Pierre Schori om Zambia

Kuppförsöket i Zambia är ett ytterligare och tydligt tecken på att landet blivit alltmer instabilt. En utveckling som är mycket oroande även om kuppen i början av veckan misslyckades. Då vi sedan en tid kunnat uppfatta tendenser till en militärkupp i Zambia kom inte kuppförsöket helt oväntat.

Zambias inrikespolitik har i hög grad kommit att präglas av efterdyningarna av valet i november 1996. Men regeringen har också ansetts ha påbörjat en rörelse mot demokrati. Av parlamentets 155 platser utgörs den formella oppositionen av 19 ledamöter. Den aktivaste oppositionen finns dock utanför parlamentet dvs. i de partier som bojkottade valet. Den process som påbörjats, det s.k. IDEA-initiativet, med att få in en större del av det politiska skeendet är nu än viktigare.

Sverige är förhållandevis väl känt i Zambia. Våra biståndsprogram har uppmärksammats och vår syn på frågor kring good governance har speglats i medierna under året. Även det indragna betalningsbalansstödet diskuteras. Att det finns ett folkligt missnöje med fattigdomen och oro inför statliga utförsäljningar samt den kraftiga minskningen av antalet offentligt anställda är förklarligt.

Min fråga till statsrådet Pierre Schori är om den oroande utvecklingen i Zambia kan komma att påverka Sveriges och Zambias relationer inom biståndsområdet.

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1997-10-30 Anmäld: 1997-11-03 Besvarad: 1997-11-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga