Yttrandefrihet för asylsökande

Skriftlig fråga 2012/13:484 av Ceballos, Bodil (MP)

Ceballos, Bodil (MP)

den 2 maj

Fråga

2012/13:484 Yttrandefrihet för asylsökande

av Bodil Ceballos (MP)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Under våren uppmärksammades jag på en ung man, Ayman Amin, från Sudan. Han är aktiv student i Soat, Sudan Organisation Against Torture, och i anhörigföreningen för 28 arméofficerare som avrättats av regimen.

Ayman och hans organisation Sudanese Front for Change var också en del av den kända kampanjen som lyckades stoppa steningen av 23-åriga Layla Ibrahim Issa. I dag lever han gömd i Sverige efter avslagsbesked eftersom han fruktar för sitt liv vid ett hemsändande.

Regimkritiker tystnar sällan bara för att de lämnat det land de flytt ifrån. Snarare ger tiden i tillfällig säkerhet möjlighet att arbeta aktivt för att uppmärksamma andra på förhållanden i hemlandet. Aymans aktiviteter har dokumenterats av Sudans ambassad i Stockholm. Han har också skrivit artiklar i nättidningar som kan läsas i hemlandet där han uppmanar att den sudanesiska presidenten ska ställas inför brottmålsdomstol. Det kan enligt uppgift medföra dödsstraff i Sudan.

Yttrande- och tryckfrihet är centrala komponenter i svensk politik. De måste också gälla asylsökande, som här i landet precis som alla andra ska ha möjlighet att uttrycka sig fritt även om det innebär att det försvårar ett återvändande till hemlandet.

Jag vill därför fråga statsrådet på vilket sätt han avser att säkerställa att den asylsökandes yttrande- och tryckfrihet garanteras utan att försätta personen i fara vid eventuellt återvändande.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-05-02 Anmäld: 2013-05-02 Besvarad: 2013-05-08 Svar anmält: 2013-05-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-05-08)