Ytterligare fråga om passhanteringen

Skriftlig fråga 2013/14:45 av Ekeroth, Kent (SD)

Ekeroth, Kent (SD)

den 15 oktober

Fråga

2013/14:45 Ytterligare fråga om passhanteringen

av Kent Ekeroth (SD)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Beatrice Ask besvarade den 9 oktober 2013 en fråga från mig rörande Sveriges passhantering. Jag fann emellertid svaret alltför intetsägande. Svaret föranleder följande frågeställningar:

-      Vilka konkreta åtgärder övervägs?

-      När kan förslag på åtgärder väntas till riksdagen? Det är nämligen mycket viktigt att agera snabbt, eftersom utnyttjande av svenska pass sker varje dag.

-      Hur bråttom anser ministern att detta är?

-      Kommer lagförslag att presenteras före riksmötets avslutande?

Jag har alltså följande fråga till justitieministern:

Vilka konkreta åtgärder överväger ministern att vidta, när kan sådana förslag väntas till riksdagen, hur bråttom anser ministern att det är och kommer lagförslag att presenteras före riksmötets avslutande?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-10-15 Anmäld: 2013-10-15 Besvarad: 2013-10-23 Svar anmält: 2013-10-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-10-23)