Ytterligare avvisning av homosexuella till Iran

Skriftlig fråga 2006/07:65 av Federley, Fredrick (c)

Federley, Fredrick (c)

den 26 oktober

Fråga

2006/07:65 Ytterligare avvisning av homosexuella till Iran

av Fredrick Federley (c)

till statsrådet Tobias Billström (m)

Under den socialdemokratiska regeringen avvisades flera iranier till sitt hemland trots det uppenbara hotet om avrättning som fanns mot dem på grund av deras sexualitet. I två fall vet vi att det slutat i avrättningar.

Enligt svensk lag ska hänsyn tas till sexualitet vid beslut om uppehållstillstånd. Trots detta har Migrationsverket i flera fall agerat på tvärs med gällande lag med motiveringen att den som döljer sin sexualitet kan leva utan hot om dödsstraff. Under de senaste veckorna har ytterligare en homosexuell iranier avvisats.

I Nederländerna stoppades avvisningar av homosexuella till Iran den 19 april. I Sverige fortsätter avvisningar och människorättsorganisationer har protesterat.

Som ny migrationsminister finns möjligheten att se över tillämpningen av gällande lag.

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att säkerställa att homosexuella inte avvisas till länder som har dödsstraff för homosexualitet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-10-26 Besvarad: 2006-11-01 Svar anmält: 2006-11-07 Anmäld: 2006-11-07
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-11-01)