Yrkesvux

Skriftlig fråga 2017/18:86 av Johanna Haraldsson (S)

Johanna Haraldsson (S)

till Statsrådet Anna Ekström (S)

 

Den svenska modellen bygger på att det offentliga tar ett stort ansvar för utbildning och kompetensförsörjning. Detta skapar förutsättningar för människor att växa och växla genom livet, vilket är ett krav på en alltmer föränderlig arbetsmarknad i en globaliserad värld.

I dag finns det problem med matchningen på arbetsmarknaden. Trots att drygt 300 000 personer står utan arbete finns samtidigt ca 100 000 platser som väntar på att tillsättas – om arbetsgivarna hittar någon med rätt kompetens. Utifrån detta är den socialdemokratiskt ledda regeringens satsningar på Kunskapslyftet oerhört viktiga. Genom satsningar på yrkeshögskola, folkhögskola, komvux och yrkesvux erbjuds människor en möjlighet att ställa om och få de kompetenser arbetsmarknaden efterfrågar.

Till 2019 förväntas antalet platser på yrkesvux ha ökat till drygt 28 000. Detta är i grunden bra. Ett problem som kommunerna vittnar om är dock att mindre kommuner har svårt att arrangera utbildningar som svarar mot arbetsmarknadens behov. Ofta begränsas kommunerna i stället till de utbildningar som finns på den kommunala gymnasieskolan.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Ekström:

 

Vilka initiativ tar statsrådet och regeringen för att underlätta för kommuner att ha en bredd när det gäller yrkesvuxutbildningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-10-10 Överlämnad: 2017-10-11 Anmäld: 2017-10-12 Sista svarsdatum: 2017-10-18 Svarsdatum: 2017-10-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga