Yrkesutbildningens år 2016

Skriftlig fråga 2016/17:1186 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Anna Ekström (S)

 

Nyligen besökte jag ett verkstadsföretag i Alfta. Företaget är mycket framgångsrikt men som så många andra företag som jag har besökt i samma bransch signalerade man vikten av att få fram fler CNC-operatörer och medarbetare som kan svetsning.

I ett pressmeddelande den 14 december 2015 meddelade regeringen att den tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv avsåg att kraftsamla för att vända det sjunkande intresset för gymnasial yrkesutbildning. 2016 utnämndes därför till yrkesutbildningens år. Tillsammans avsattes totalt över 30 miljoner kronor för att stärka de gymnasiala yrkesutbildningarnas kvalitet och attraktionskraft.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Ekström:

 

På vilket sätt har en uppföljning skett av satsningen på yrkesutbildningens år?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-04-04 Överlämnad: 2017-04-04 Anmäld: 2017-04-05 Svarsdatum: 2017-04-12 Sista svarsdatum: 2017-04-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga