Yrkesutbildningar

Skriftlig fråga 2017/18:819 av Per-Arne Håkansson (S)

Per-Arne Håkansson (S)

till Statsrådet Anna Ekström (S)

 

Det är med kunskap och kvalitet – inte låglönejobb – Sveriges konkurrenskraft stärks, och varje människas utvecklingsmöjlighet och förmåga behöver tas till vara.

Det betyder inte att alla behöver skaffa sig akademiska meriter. Efterfrågan är, som statsrådet säkert är väl medveten om, stor på yrkeskunniga personer. Många av de företag jag besöker berättar att man har planer på att växa och nyanställa. Det kan handla om it-tekniker, undersköterskor, fordons- och transportkunniga, kockar och kypare. Ja, listan kan göras lång.

Nyligen besökte jag en grupp företagare i nordöstra Skåne, närmare bestämt i Hässleholm, tillsammans med Yrkeshögskolan Syd, där man just betonade vikten av ökat samarbete och samverkan. Yrkeshögskolan Syd kunde också informera om det samarbete som sker med Olofströms kommun, i Blekinge vid skånska gränsen, kring satsning på industriyrken. I Klippans kommun finns Tegelbruksskolan, där inriktning på fordon och transport är framstående verksamheter i samklang med lokala och regionala näringslivet.

Lärlingsjobb, där arbetsmarknadens parter självklart är involverade och överens, har också framhållits i olika sammanhang där jag besökt industrier och frågan om yrkesutbildning kommit på tal.

Jag vet att regeringen tagit och tar åtskilliga initiativ på området. Frågan tål emellertid att bevakas.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Ekström:

 

Hur avser statsrådet att gå vidare för att ytterligare stärka yrkesutbildningarna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-20 Överlämnad: 2018-02-20 Anmäld: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-02-28 Sista svarsdatum: 2018-02-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga