Yrkesprogrammen i gymnasieskolan

Skriftlig fråga 2011/12:767 av Stenberg, Maria (S)

Stenberg, Maria (S)

den 11 september

Fråga

2011/12:767 Yrkesprogrammen i gymnasieskolan

av Maria Stenberg (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Utformningen av de nya yrkesprogrammen verkar avskräckande på dagens unga. Ansökningarna till programmen minskar oroväckande, samtidigt som det finns ett stort behov av nya medarbetare inom yrken som programmen borde rusta och utbilda. Till exempel är andelen förstahandssökande till vård- och omsorgsprogrammet i Gällivare alarmerande lågt.

Regeringens nya gymnasiereform har ytterligare bidragit till ett utbildningssystem som innebär segregation och att dagens unga varken blir rustade för arbetsmarknaden eller för utbildningssystemet.

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att förbättra de nya yrkesprogrammen så att unga människor rustas både för yrkeslivet och för kommande behov av studier?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-09-11 Anmäld: 2012-09-13 Besvarad: 2012-09-19 Svar anmält: 2012-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-09-19)