yrkeslärarutbildningen och yrkesutbildningens villkor

Skriftlig fråga 2004/05:1943 av Lindström, Torsten (kd)

Lindström, Torsten (kd)

den 27 juni

Fråga 2004/05:1943

av Torsten Lindström (kd) till statsrådet Lena Hallengren om yrkeslärarutbildningen och yrkesutbildningens villkor

Regeringen har inte agerat långsiktigt för att stärka yrkeskunskapen i Sverige. Detta exemplifieras genom att mål endast finns satta för den akademiska högskolan, inte för yrkesutbildning. Detta har resulterat i ökande arbetslöshet för akademiker medan företag, framför allt mindre industriföretag, uppger att bristen på utbildad personal är ett viktigt hinder för att kunna expandera.

Regeringen har i dagarna beslutat om en ökad satsning på särskild lärarutbildning inriktad mot yrkesverksamma, obehöriga yrkeslärare. Satsningen innebär att ca 1 000 obehöriga yrkeslärare ges möjlighet att studera till en lärarexamen på halvfart kombinerat med anställning på en skola. Satsningen riktar sig till såväl kommunala som fristående skolor och pågår under tiden 2005@2008.

Regeringens agerade kan svårligen uppfattas som något annat än en ren akutåtgärd, eftersom regeringen redan tidigare har tillsatt en delegation som ska se över yrkeslärarutbildningen och som ska avrapportera sina resultat senast den 31 december 2006. Det är en nödlösning som är föranledd av att regeringen inte har löst de strukturella problemen när det gäller yrkeslärarutbildningen vilket Kristdemokraterna tidigare efterlyst.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att göra för att eliminera kortsiktigheten när det gäller yrkesutbildningens villkor på gymnasial nivå och högskolenivå?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-06-27 Besvarad: 2005-07-11 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-07-11)