Yrkeshögskolorna

Skriftlig fråga 2012/13:240 av Petersson i Stockaryd, Helene (S)

Petersson i Stockaryd, Helene (S)

den 10 januari

Fråga

2012/13:240 Yrkeshögskolorna

av Helene Petersson i Stockaryd (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Det händer mycket på arbetsmarknaden, framför allt i negativ riktning.

I Jönköpings län har framför allt träindustrin drabbats av många varsel, men samtidigt vet vi att den dag konjunkturen vänder är det svårt att få fram kompetent arbetskraft. Då är yrkeshögskolorna viktiga för att företag ska utvecklas och kunna anställa kompetent arbetskraft.

I år slåss landets skolor om att få starta 1 200 utbildningar, men det finns enbart pengar till 300.

Eftersom ansökningarna sker årsvis lever skolorna under en mycket stor osäkerhet och kan inte planera långsiktigt. Detta gör också att det i vissa fall kan vara svårt att knyta till sig välutbildade lärare när lärarna inte vet om de har arbete mer än ett år i taget.

Yrkeshögskolorna spelar en mycket viktig roll för svensk arbetsmarknad.

Min fråga till statsrådet är därför:

Vad avser statsrådet, som är ansvarig för yrkeshögskolorna, att göra för att ge yrkeshögskolorna större möjligheter att kunna utvecklas och planera långsiktigt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-01-10 Anmäld: 2013-01-14 Besvarad: 2013-01-16 Svar anmält: 2013-01-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-01-16)