yrkesfiskaravdrag

Skriftlig fråga 1997/98:1027 av Olsson, Kent (m)

Olsson, Kent (m)
Fråga 1997/98:1027 av Kent Olsson (m) till jordbruksministern om yrkesfiskaravdrag

den 19 augusti

Svenska yrkesfiskare har helt andra skattevillkor än yrkesfiskare i våra nordiska grannländer. I Norge infördes redan 1963 ett skatteavdrag för yrkesfiskare. I Danmark antogs en lag om särskilt skatteavdrag för danska yrkesfiskare 1992. Svenska yrkesfiskare har inte motsvarande rätt att göra yrkesfiskaravdrag.

Trots att både jordbruksministern och den tidigare jordbruksministern Margareta Winberg har lovat att yrkesfiskarna i Sverige skall få rätt till avdrag händer inget i denna fråga. Till yttermera visso har dessutom riksdagen i december 1996 bifallit skatteutskottets betänkande nr 13 där det bl.a. står "Utskottet förutsätter att regeringen så snart som möjligt slutför beredningen av frågan om yrkesfiskarnas konkurrenssituation i förhållande till grannländerna och därefter återkommer till riksdagen med förslag som tillgodoser motionärernas krav på konkurrensneutralitet." Trots detta beslut av riksdagen för nära två år sedan har inget regeringsförslag lagts. Det är uppseendeväckande att regeringen så nonchalerar riksdagens beslut.

Med anledning av det anförda vill jag ställa följande fråga till jordbruksministern:

När avser regeringen förelägga riksdagen en proposition om införande av ett yrkesfiskaravdrag för svenska yrkesfiskare?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-08-19 Anmäld: 1998-08-24 Besvarad: 1998-09-02
Svar på skriftlig fråga