World Pride 2000

Skriftlig fråga 1999/2000:1093 av Stafilidis, Tasso (v)

Stafilidis, Tasso (v)

den 8 juni

Fråga 1999/2000:1093

av Tasso Stafilidis (v) till utrikesminister Anna Lindh om World Pride 2000

Den senaste tiden har stor uppmärksamhet riktats mot World Pride som i år ska hållas i Rom den 1@9 juli. Högerextremistiska krafter har tillsammans med Vatikanen försökt att få evenemanget flyttat och t.o.m. stoppat helt och hållet. Staden Rom har dragit in sitt officiella stöd till evenemanget och hotat dra in redan utlovade ekonomiska bidrag. Indikationer finns att man kommer att vidta åtgärder för att evenemanget varken ska synas eller höras i centrala Rom över huvud taget. I Italien har World Pride blivit en av de hetaste inrikespolitiska frågorna, vilket bl.a. visat sig i debatterna i det italienska parlamentet, mot vad som uppfattas som att den italienska regeringen böjer sig för högerextrema homofobiska krafter och t.o.m. skulle vara beredd att vidta åtgärder som kränker både mötes- och yttrandefriheten. Detta har också väckt starka internationella reaktioner med fördömanden av den italienska regeringen och stark kritik mot borgmästaren i Rom som följd.

Mot bakgrund av att dessa civila och politiska rättigheter är en grundläggande del av samtliga EU:s staters rättssystem, skyddas av Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna och är en integrerad del av EG-rätten vill jag fråga utrikesminister Anna Lindh:

Vad avser den svenska regeringen vidta för åtgärder för att medverka till att respekten för också homosexuellas rätt till mötes- och yttrandefrihet upprätthålls i Italien i samband med World Pride?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-06-08 Anmäld: 2000-06-13 Besvarad: 2000-06-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-06-15)