World Maritime University i Malmö

Skriftlig fråga 2007/08:1176 av Gabelic, Aleksander (s)

Gabelic, Aleksander (s)

den 7 maj

Fråga

2007/08:1176 World Maritime University i Malmö

av Aleksander Gabelic (s)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

På förekommen anledning och på initiativ av bland annat Sverige så har FN:s organ för maritima frågor, IMO, tillsatt en utredning för att få klarhet i förhållandena vid World Maritime University, WMU, i Malmö.

Sverige har föredömligt nog varit med och finansierat utredningen. Utredningen är nu klar. Den som vill ta del av den rapport som utredningen resulterat i har inte möjlighet till detta då den hemligstämplats av IMO:s styrelse.

Jag anser att det är viktigt att FN:s organ, organisationer och program präglas av öppenhet då det handlar om skattefinansierad verksamhet. Det handlar också om FN:s trovärdighet.

Min fråga till statsrådet är:

Är statsrådet beredd att se till att Sverige som medfinansiär får ta del av ovan nämnda rapport samt att vid behov verka för att driva igenom nödvändiga förändringar vid WMU i Malmö?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-05-07 Anmäld: 2008-05-07 Besvarad: 2008-05-16 Svar anmält: 2008-05-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-05-16)