WHO:s hantering av covid-19

Skriftlig fråga 2019/20:1342 av Hans Rothenberg (M)

Hans Rothenberg (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

På många sätt har WHO uppvisat brister i sitt funktionssätt, och det finns politiska hänsynstaganden som påverkar dess verksamhet. Inte minst utgör Folkrepubliken Kinas inflytande över organisationen en påtagligt negativ inverkan, vilket också leder till uppenbara begränsningar för att optimera insatserna för globalt hälsofrämjande.

Detta tar sig främst uttryck i att Taiwan (Republiken Kina) – som framgångsrikt lyckats hantera covid-19-pandemin – utestängs från internationell samverkan. Detta får negativa effekter för Taiwan men också för den globala smittbekämpningen. Taiwan står i dag helt utanför WHO:s samarbete och verksamhet, vilket beror på en politisk blockering som huvudsakligen drivs av Kina.

I rådande läge med en global pandemi måste den typen av politiska begränsningar som blockerar möjligheter att bekämpa virusspridningen läggas åt sidan. Såväl Sverige som EU måste vara en mycket tydlig röst gentemot WHO och påverka organisationen att i sitt arbete dra nytta av de erfarenheter som Taiwan kan bidra med. Givetvis med det självklara syftet att begränsa och hantera den globala pandemin.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Hur avser ministern att agera från svensk och europeisk sida för att ge möjlighet att i full skala involvera Taiwan i WHO:s arbete att begränsa de globala effekterna av covid-19?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-05-12 Överlämnad: 2020-05-13 Anmäld: 2020-05-14 Svarsdatum: 2020-05-20 Sista svarsdatum: 2020-05-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga