WFP:s appell om hjälp till Västafrika

Skriftlig fråga 2004/05:2121 av Hedström, Lotta (mp)

Hedström, Lotta (mp)

den 23 augusti

Fråga 2004/05:2121

av Lotta Hedström (mp) till statsrådet Carin Jämtin om WFP:s appell om hjälp till Västafrika

Som alltför många gånger tidigare riktas just nu världens blickar mot en pågående svältkatastrof, denna gång i Niger i Västafrika. Som alltför många gånger tidigare har också omvärlden ignorerat de varningssignaler som kommit och det är först nu, när bilderna av utmärglade och döende barn når oss, som hjälpen börjar att mobiliseras. Gräshoppsinvasioner och torka, med därpå följande livsmedelsbrist och stigande priser, har förvärrat en redan prekär situation med strukturella problem som fattigdom och undernäring. Bland andra bidragande orsaker till krisen nämns också IMF:s villkor och förändrade regionala handelsflöden.

Orsakerna till svälten är flera, och långsiktigt måste naturligtvis de strukturella problemen lösas. Insatser måste sättas in tidigare när varningssignalerna kommer. Kostnaderna för att vänta blir stora, både i rent ekonomiska termer eftersom det rent krasst blir dyrare att åtgärda problemen i ett senare skede, och framför allt blir de mänskliga kostnaderna ohyggliga. Redan förra hösten kom de första varningssignalerna och för ett drygt halvår sedan gick FN:s livsmedelsprogram, WFP, ut med en vädjan till världens länder om hjälp till Nigeria. Även biståndsorganisationer på plats slog larm. Få länder reagerade dock, även om Sverige glädjande nog redan i ett relativt tidigt skede bistod med hjälp. I början av augusti gick WFP ut med en appell om hjälp till övriga drabbade länder i regionen, främst Mali, och uppmanade omvärlden att inte återupprepa misstaget med Niger. För några dagar sedan gick WFP dessutom ut och appellerade om utökat bistånd till Mali.

Hur avser ministern att svara på WFP:s appell om hjälp till regionen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-08-23 Besvarad: 2005-09-06 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-09-06)