Wallenbergs påverkan på Saudiaffären

Skriftlig fråga 2013/14:761 av Anders Karlsson (S)

Anders Karlsson (S)

till Försvarsminister Karin Enström (M)

 

Ekot uppger sig ha hittills okända uppgifter om den borgerliga regeringens agerande kring vapenfabriken i Saudiarabien. Ekot hänvisar till sekretessbelagda dokument som skulle visa att regeringen våren 2008 tillfälligt avbröt samarbetet med Saudiarabien. Det avbröts bland annat sedan flera högt uppsatta tjänstemän på Exportkontrollmyndigheten slagit fast att fabriksbygget stred mot de svenska lagarna om vapenexport.

Ekot påstår sedan att efter påtryckningar från finansmannen Marcus Wallenberg gjorde regeringen helt om och fortsatte samarbetet med diktaturen.

Det ska finnas ett hemligstämplat brev som förvaras på Försvarsdepartementet vilket avslöjar Marcus Wallenbergs roll. Brevet var riktat till till försvarsminister Sten Tolgfors. Wallenberg hade just kommit hem från en resa till Saudiarabien där han träffat en hög företrädare för diktaturen, landets vice försvarsminister prins Khaled, som han enligt egen utsago kände rätt väl.

I sin skrivelse tog Wallenberg upp att de saudiska vännerna tagit mycket illa vid sig av svenskarnas agerande och att deras irritation hotade viktiga affärsintressen. Marcus Wallenberg som då, liksom nu, var styrelseordförande i vapentillverkaren Saab nämnde specifikt att bolagets planerade försäljning av det militära radarsystemet Erieye kunde drabbas.

Enligt Ekot ändrade regeringen sig efter Marcus Wallenbergs påtryckningar  och återupptog projektet med vapenfabriken. Inom Regeringskansliet var särskilt Utrikesdepartementet drivande i frågan. Flera källor pekar oberoende av varandra ut utrikesminister Carl Bildts närmaste man, kabinettsekreteraren Frank Belfrage, som särskilt involverad. Belfrage har vägrat svara på frågor från Ekot om affären. Inte heller Sten Tolgfors svarar.

Kan försvarsminister Karin Enström bekräfta eller dementera att handlingen finns och har legat till grund för ett ändrat ställningstagande från regeringens och den tidigare försvarsministerns sida?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-08-18 Överlämnad: 2014-08-19 Besvarad: 2014-09-02 Sista svarsdatum: 2014-09-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga