Vuxenutbildning och folkbildning i ett Europaperspektiv

Skriftlig fråga 2011/12:382 av Högman, Berit (S)

Högman, Berit (S)

den 17 februari

Fråga

2011/12:382 Vuxenutbildning och folkbildning i ett Europaperspektiv

av Berit Högman (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Ca 75–80 miljoner européer saknar en bra grundutbildning. Ska Europa ta sig ur den ekonomiska krisen och få ner de skyhöga arbetslöshetssiffrorna krävs investeringar i utbildning i alla dess former.

Det polska ordförandeskapet har i ett förslag till Agenda konstaterat att det är de vuxnas lärande som är den svagaste länken i ambitionerna med det livslånga lärandet och man tvingas konstatera att de vuxnas lärande faktiskt har minskat.

Kommissionen har lagt ett förslag till Erasmus for all, där man slår samman en rad program inom sport, utbildning, ungdoms- och vuxenutbildning.

Risken är stor att i detta sammanslagna program vuxenutbildningen kommer att utgöra en försvinnande liten del. Endast 2 procent är tänkta som öronmärkta för vuxnas lärande, vilket innebär mindre än i dag.

Min fråga är:

Kommer statsrådet med ansvar för vuxenutbildning att i den fortsatta processen driva kravet om en ökad andel av programanslaget till vuxnas lärande?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-02-17 Anmäld: 2012-02-17 Besvarad: 2012-02-22 Svar anmält: 2012-02-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-02-22)