Vräkningar

Skriftlig fråga 2007/08:533 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 21 december

Fråga

2007/08:533 Vräkningar

av Birgitta Eriksson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Enligt statistik från Kronofogdemyndigheten så gjordes det 9 234 ansökningar om vräkning 2006 varav ca 35 procent verkställdes. Antalet ansökningar om vräkning har legat högre under de tre första kvartalen 2007 jämfört med 2006. Under kvartalen ett–tre 2006 inkom 6 820 ansökningar medan det ökat till 7 027 under 2007.

Vräkningarna sker företrädesvis inom hyresrätten och torde främst ha som orsak hyresskulder på grund av bristande betalningsförmåga utifrån arbetslöshet, sjukdom och allmänt låga inkomster.

Vart de vräkta tar vägen förefaller mindre väl känt. Det finns ett samband mellan vräkta och hemlösa men hur detta mer exakt ser ut borde utredas.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att utreda och minska vräkningarna i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-12-21 Anmäld: 2007-12-21 Besvarad: 2008-01-16 Svar anmält: 2008-01-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-01-16)