vräkningar och hemlöshet

Skriftlig fråga 2003/04:1534 av Lundström, Nina (fp)

Lundström, Nina (fp)

den 19 augusti

Fråga 2003/04:1534

av Nina Lundström (fp) till statsrådet Lars-Erik Lövdén om vräkningar och hemlöshet

Antalet vräkningar uppges öka @ även vräkningar av barnfamiljer. Därmed ökar också risken för att en del av familjerna hamnar i hemlöshet. Anledningen till vräkningar är bland annat upprepade hyresskulder och störningar i boendet. I propositionen 2003/04:94 konstaterar regeringen att den lagstiftning som finns kring vräkning av boende i hyresrätt inte har fungerat särskilt väl.

Därför vill jag fråga statsrådet Lars-Erik Lövdén om han avser att vidta några åtgärder med anledning av problemet med vräkningar.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-08-19 Besvarad: 2004-09-02 Svar anmält: 2004-09-14 Anmäld: 2004-09-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-09-02)