Vräkning av brottsutsatta kvinnor

Skriftlig fråga 2011/12:649 av Olofsson, Eva (V)

Olofsson, Eva (V)

den 11 juni

Fråga

2011/12:649 Vräkning av brottsutsatta kvinnor

av Eva Olofsson (V)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

En kvinna som misshandlas av sin före detta pojkvän eller man kan bli vräkt från sin bostad. Det hände nyligen en kvinna i Björkekärr i Göteborg, och Svea hovrätt har nu slagit fast det beslut som hyresnämnden fattade tidigare. Det är ett beslut som bygger på klagomål från grannar som har blivit störda.

En våldsutsatt kvinna lever i en mycket svår situation och under stor press. Att i det läget bli vräkt från sitt hem på grund av störningar från den man som utövar våldet förvärrar ytterligare kvinnans situation. Efter en vräkning är det dessutom svårt att få nytt boende.

Att använda brott mot kvinnan som grund för uppsägning av hyresavtalet gör kvinnan dubbelt utsatt.

Jag vill därför fråga justitieministern:

Vad avser justitieministern att göra för att våldsutsatta kvinnor inte ska kunna bli vräkta på grund av den misshandlande mannens beteende?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-06-11 Anmäld: 2012-06-11 Besvarad: 2012-06-20 Svar anmält: 2012-06-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-20)