Vräkning av barnfamiljer

Skriftlig fråga 2019/20:463 av Andreas Lennkvist Manriquez (V)

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Sedan 2008 finns en nollvision i fråga om vräkningar av barnfamiljer i Sverige. Nu slår dock Kronofogden larm om att antalet barnfamiljer som vräks från sin bostad ökar. Förra året fick 448 barn uppleva att båda eller någon av föräldrarna fick lämna sitt hem, vilket är en ökning med 56 barn jämfört med år 2017. Under första halvåret av 2019 har 253 barn i landet fått uppleva att någon av föräldrarna har tvingats lämna sitt hem. Det är en ökning med 22 barn jämfört med samma period i fjol. Samtidigt visar också Barnombudsmannens rapport att det finns ett stort mörkertal när det gäller barns boende. De som aldrig har kommit in på den ordinarie bostadsmarknaden och bor i osäkra andrahandskontrakt eller som inneboende kan nämligen förlora sitt boende utan att det syns i statistiken, liksom personer som äger sin bostad och tvingas sälja den utan att ha ett nytt boende. Barnombudsmannens rapport visar även att de barn som har drabbats av en vräkning oftast har hamnat i en längre eller kortare tid av hemlöshet, vilket går på tvärs mot barnkonventionen, som slår fast att varje barn har rätt till en skälig levnadsstandard.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande fråga till socialmininster Lena Hallengren:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att barnkonventionen efterföljs och att antalet vräkningar av barn minskar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-21 Överlämnad: 2019-11-21 Anmäld: 2019-11-22 Svarsdatum: 2019-12-04 Sista svarsdatum: 2019-12-04
Svar på skriftlig fråga